Site Loader
W centrum uwagi 2

Wiedza dotycząca społeczeństwa

Szkoła średnia jest takim miejscem, które ma przygotować nie tylko do wykonywania przyszłych obowiązków zawodowych. To nie tylko przepustka do tego, aby dostać się do renomowanej szkoły średniej. To także moment, kiedy można bardzo dużo dowiedzieć się na temat dorosłego życia w społeczeństwie. W szczególności na przedmiocie, który nosi nazwę wiedza o społeczeństwie. Podczas nauki tego przedmiotu można spotkać się z książkami, które należą do serii “W centrum uwagi”. Jednym z podręczników jest W centrum uwagi 2. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe ze strony www.taniaksiazka.pl. Autorami są Arkadiusz Janicki i Lucyna Czechowska.

Książka do nauki

Każda książka powinna zostać tak opracowana, aby uwzględniała ona potrzeby nie tylko uczniów o wybitnych zdolnościach, ale także tych słabszych. Tak jest właśnie w przypadku podręczników, które należą do cyklu “W centrum uwagi 2”. To co zasługuje na uwagę to fakt, że w środku znaleźć można tekst Konstytucji RP oraz Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Uczniowie podczas lekcji uczą się korzystać z aktów prawnych, co może także przydać im się w przyszłości, w życiu dorosłym – nawet, jeżeli nie mają zamiaru związać swojej ścieżki zawodowej z samym prawem. Pan Janicki i pani Czechowska zawarli w środku bardzo dużo treści, ale nawiązują przy tym do wielu sytuacji codziennych, aby łatwiej było zrozumieć, że taka wiedza zawsze może nam się przydać – nawet w najmniej spodziewanym momencie.

“W centrum uwagi 2. Maturalne karty pracy do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony”

Książka, która może stać się pomocą nie tylko w przygotowaniu do matury, ale również w sprawdzeniu, czy poszczególne treści zostały przez uczniów w odpowiedni sposób zrozumiane. W środku znaleźć można wiele zadań, które opierają się na tekstach źródłowych. Uczniowie dowiedzą się, jak krok po kroku rozwiązywać poszczególne zadania.

 

To jest chemia 1

Wiedza w szkole średniej

Jednym z przedmiotów, który obowiązuje w liceach i technikach, jest wiedza o społeczeństwie. Czego dokładnie można dowiedzieć się podczas nauki tego przedmiotu? Sama nazwa mówi, że tematyka odnosi się do społeczeństwa, ale w jakim dokładnie sensie? Czas się tego dowiedzieć. Pedagodzy uczący tego przedmiotu, często bazują na książce, które wydało wydawnictwo Nowa Era. Jej tytuł to “W centrum uwagi 2. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe“. Jego autorzy to Lucyna Czechowska i Aleksander Janicki.

Wiedza o społeczeństwie

Jest to przedmiot bazujący na teorii, którą należy samodzielnie przełożyć na własne życie. Każdy uczeń powinien zainteresować się tym przedmiotem nie tylko dlatego, że taki jest jego obowiązek, ale chociażby dlatego, żeby dowiedzieć się, jakie dokładnie prawa ma człowiek. Nie tylko osoby dorosłe, ale również uczniowie powinni być świadomymi obywatelami, którzy wiedzą jakie dokładnie mają prawa. Nie tylko w skali naszego kraju, ale również na arenie międzynarodowej. W podręczniku, który należy do serii “W centrum uwagi” można znaleźć wiele odniesień do praw. Nie trzeba się tego obawiać – wszystko zostało wyjaśnione w taki sposób, aby nikt nie miał problemu ze zrozumieniem poruszanej tematyki. W środku znaleźć można tekst Konstytucji RP oraz Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Nie trzeba znać tego na pamięć, ale uczniowie przekonają się sami, że taka wiedza nie raz może im się przydać w życiu.

“W centrum uwagi 2. Maturalne karty pracy do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony”


Praca zbiorowa, która pomoże przygotować się do egzaminu dojrzałości. “W centrum uwagi” to nie tylko seria obowiązkowych podręczników i kart pracy, ale także dodatkowe materiały edukacyjne, których celem jest odpowiednie przygotowanie do egzaminu sprawdzającego na samym końcu szkoły średniej. Takie karty pracy przydadzą się uczniom.

 

W centrum uwagi 2

Wiedza o społeczeństwie

Wydawnictwo Nowa era prezentuje publikacje: W centrum uwagi 2. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe autorstwa Arkadiusza Janickiego i Lucyny Czechowskiej (https://www.taniaksiazka.pl/w-centrum-uwagi-2-podrecznik-do-wiedzy-o-spoleczenstwie-dla-liceum-ogolnoksztalcacego-i-technikum-zakres-podstawowy-szkoly-ponadpodstawowe-arkadiusz-janicki-p-1409234.html).

Treści zawarte w książce zostały opracowane zgodnie z wymogami aktualnej podstawy programowej nauczania wiedzy o społeczeństwie w zakresie podstawowym na etapie szkół ponadpodstawowych. Są przekazane w sposób przystępny dla młodzieży.

Co znajdziemy w podręczniku?


Zagadnienia omawiane w książce zawierają treści z zakresu pojęcia prawa, praw człowieka oraz spraw międzynarodowych. Zostały one zredagowane prostym i zrozumiałym dla młodych ludzi językiem. Najważniejsze informacje zostały dodatkowo wyróżnione, tak żeby uczeń mógł szybko odszukać potrzebne mu wiadomości. Przejrzysta i uporządkowana struktura książki bardzo ułatwia z niej korzystanie. Publikacja zawiera liczne tabele i wykresy pomagające zrozumieć omawiane treści. zastosowane zostały atrakcyjne dla młodych ludzi infografiki, które wraz z licznymi odwoływaniami do życia codziennego czynią przedmiot wiedza o społeczeństwie ciekawszym. Po każdym rozdziale umieszczono zwięzłe podsumowania, które dają uczniowi możliwość urwalenia poznanej wiedzy oraz zweryfikowania aktualnego poziomu opanowania wymaganego materiału.

Dzięki pracy z książką kształcone są takie umiejętności jak: analiza danych statystycznych, tekstów naukowych, przekazów medialnych oraz  formułowanie własnych wypowiedzi na dany temat oraz argumentacja swoich poglądów na bieżące problemy społeczne. W książce znajdziemy też tekst Konstytucji Rzeczpospolitej polskiej oraz Konwencję O Ochronie Praw Człowieka co umożliwia zapoznanie młodzieży szkolnej z podstawowymi aktami prawnymi w kraju i na świecie. Dzięki temu maja szansę stać się odpowiedzialnymi i dojrzałymi obywatelami Polski oraz członkami Unii Europejskiej, lepiej poznają  swoje prawa i zrozumieją własne obowiązki wobec swojej Ojczyzny.