W centrum uwagi 2

Wiedza o społeczeństwie

Wydawnictwo Nowa era prezentuje publikacje: W centrum uwagi 2. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe autorstwa Arkadiusza Janickiego i Lucyny Czechowskiej (https://www.taniaksiazka.pl/w-centrum-uwagi-2-podrecznik-do-wiedzy-o-spoleczenstwie-dla-liceum-ogolnoksztalcacego-i-technikum-zakres-podstawowy-szkoly-ponadpodstawowe-arkadiusz-janicki-p-1409234.html).

Treści zawarte w książce zostały opracowane zgodnie z wymogami aktualnej podstawy programowej nauczania wiedzy o społeczeństwie w zakresie podstawowym na etapie szkół ponadpodstawowych. Są przekazane w sposób przystępny dla młodzieży.

Co znajdziemy w podręczniku?


Zagadnienia omawiane w książce zawierają treści z zakresu pojęcia prawa, praw człowieka oraz spraw międzynarodowych. Zostały one zredagowane prostym i zrozumiałym dla młodych ludzi językiem. Najważniejsze informacje zostały dodatkowo wyróżnione, tak żeby uczeń mógł szybko odszukać potrzebne mu wiadomości. Przejrzysta i uporządkowana struktura książki bardzo ułatwia z niej korzystanie. Publikacja zawiera liczne tabele i wykresy pomagające zrozumieć omawiane treści. zastosowane zostały atrakcyjne dla młodych ludzi infografiki, które wraz z licznymi odwoływaniami do życia codziennego czynią przedmiot wiedza o społeczeństwie ciekawszym. Po każdym rozdziale umieszczono zwięzłe podsumowania, które dają uczniowi możliwość urwalenia poznanej wiedzy oraz zweryfikowania aktualnego poziomu opanowania wymaganego materiału.

Dzięki pracy z książką kształcone są takie umiejętności jak: analiza danych statystycznych, tekstów naukowych, przekazów medialnych oraz  formułowanie własnych wypowiedzi na dany temat oraz argumentacja swoich poglądów na bieżące problemy społeczne. W książce znajdziemy też tekst Konstytucji Rzeczpospolitej polskiej oraz Konwencję O Ochronie Praw Człowieka co umożliwia zapoznanie młodzieży szkolnej z podstawowymi aktami prawnymi w kraju i na świecie. Dzięki temu maja szansę stać się odpowiedzialnymi i dojrzałymi obywatelami Polski oraz członkami Unii Europejskiej, lepiej poznają  swoje prawa i zrozumieją własne obowiązki wobec swojej Ojczyzny.